Ceník LK Budka Kladno

Měsíční poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity pro rok 2017/18

1 den docházky v týdnu  *  1800 Kč / měsíc
2 dny docházky v týdnu  2600 Kč / měsíc
3 dny docházky v týdnu  3500 Kč / měsíc
4 dny docházky v týdnu  4500 Kč / měsíc
5 dní docházky v týdnu  5500 Kč / měsíc
   
1 půlden docházky v týdnu ** 1100Kč / měsíc
2 půldny docházky v týdnu ** 2000Kč / měsíc
3 půldny docházky v týdnu ** 2500Kč / měsíc
4 půldny docházky v týdnu ** 3200Kč / měsíc
5 půldnů docházky v týdnu ** 3900Kč / měsíc

* jednodenní docházka je možná pouze u dětí, které si zvykají
** půldenní docházka je možná pouze v kombinaci s celými dny, nebo jako více půl dnů

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Školné se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratné. Náhrady budou upřesněny v provozním řádu.
Při podpisu smlouvy se platí kauce 50 % z prvního měsíčního školného.

Preferujeme docházku dítěte alespoň na dva dny v týdnu.
Při přihlašování mají přednost děti s docházkou na více dní.

Poskytujeme slevu pro sourozence v rámci jednoho programu 15 % pro druhého sourozence.