Ceník LK Budka Kladno

Měsíční poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity pro rok 2018/19

2 dny docházky v týdnu  3400 Kč / měsíc
3 dny docházky v týdnu  4400 Kč / měsíc
4 dny docházky v týdnu  5400 Kč / měsíc

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Školné se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratné. Náhrady jsou upřesněny v provozním řádu.

Kauce:
Při podpisu smlouvy se rodič zavazuje uhradit spolku Budka Kladno nejpozději při podpisu Smlouvy o zajištění výchovně ‐ vzdělávacích aktivit (dále jen Smlouva) nevratnou kauci ve výši 1 000,‐ Kč. Pokud rodič neuhradí včas kauci, je spolek Budka Kladno oprávněn na místo dítěte dle Smlouvy přijmout jiné dítě a/nebo odstoupit od Smlouvy. V případě, že dítě řádně a včas nastoupí na výchovně ‐ vzdělávací služby a absolvuje alespoň jeden měsíc výchovně ‐ vzdělávacích služeb podle Smlouvy, pak se zaplacená kauce započítává na příspěvek na výchovně ‐ vzdělávací služby. V případě, že rodič smlouvu vypoví před dohodnutým zahájením poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby v termínu kratším než 1 měsíc nebo v průběhu prvního měsíce poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby, pak kauce propadá spolku Budka Kladno.

Při přihlašování mají přednost děti s docházkou na více dní.

Poskytujeme slevu 30 % pro druhého sourozence zapsaného do Permoníků ve škol. roce 2018/19.