Jak se přihlásit?

Přihláška na školní rok 2019/2020 bude v on-line verzi k dispozici v květnu.

Přihlášku vyplňte on-line, odevzdejte osobně nebo ji zašlete na emailovou adresu lk@budkakladno.cz.

Přihláška není závazná. Závaznou se přihláška stává po podpisu smlouvy, kterou pro vás připravíme po obdržení přihlášky. Přednostně jsou přijímány děti s docházkou na 3-4 dny v týdnu. Minimální rozsah docházky je 2 dny.

Přihláška 2018 / 2019

On-line přihláška

ikonapdf Přihláška pro tisk v pdf (velikost 67 kb)