Jak se přihlásit

Jak se přihlásit?

Zápis do Lesního klubu probíhá po celý rok. Vyplněnou přihlášku nám odevzdejte osobně nebo ji zašlete na emailovou adresu lk@budkakladno.cz.

Přihláška není závazná. Závaznou se přihláška stává po podpisu smlouvy, kterou pro vás připravíme po obdržení přihlášky. Přednostně jsou přijímány děti s docházkou na 3-5 dnů v týdnu. Minimální rozsah docházky je 2 dny.

Přihláška ke stažení 2017 / 2018

excelikona Přihláška k vyplnění – excel (velikost 16 kb)

ikonapdf Přihláška pro tisk v pdf (velikost 67 kb)