Den s námi

Předávání dětí

Scházení a předávání dětí do LK Budka Kladno. Volná hra.

Ranní kruh

Povíme si, co nás ten den čeká, děti mají příležitost říci ostatním, co prožily tzn. v pondělí se kruh může protáhnout.

Pobyt v lese

Věnujeme se tématu týdne/měsíce. Tvoření, volná hra

Svačina

Příprava na oběd

Převlékání, hygiena, úklid.

Oběd

Odcházení dětí

Odchází děti, které chodí pouze na dopoledne.

Odpočinek

Četba, odpočinek, spaní a předškoláci – příprava.

Svačina

Pobyt venku

V lese nebo na pozemku, kutění, údržba a úklid pozemku a zázemí.

Vyzvedávání dětí