O lesních mateřských školách

Zdroj: www.lesnims.cz

Co je lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola (LMŠ) je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní MŠ kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Děti z LMŠ však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí atp.
Vzdělávání v LMŠ probíhá stejně jako u „klasických“ školek v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.

Historie lesních MŠ

Lesní mateřské školy jsou již několik desetiletí úspěšně provozovány v Dánsku, Německu, Švédsku a v dalších zemích Evropy. Lesní mateřské školy jsou nejčastěji nazývány v němčině „Waldkindergarten“, anglicky pak „outdoor preschool / nature preschool / forest kindergarten“. Počátek historie lesních mateřských škol sahá do 50. let minulého století. První datum a místo založení lesní mateřské školy pochází z Dánska. Za zakladatelku je považována Ella Flatau, matka čtyř dětí, která čas s dětmi trávila pravidelnými výlety do lesa. Brzy se k ní přidali sousedé se svými dětmi a jejich známí. Toto jednoduché řešení zapříčiněné i nedostatkem míst v klasických mateřských školách se rozvinulo v pravidelnou dopolední péči o děti. V roce 1954 vznikla na základě jejich zkušenosti občanská iniciativa sdružující příznivce této myšlenky a byla založena historicky první lesní mateřská škola.

Vznik a rozvoj

V Dánsku je dnes tento způsob předškolní výchovy velmi rozšířený. Ve Švédsku existuje pod označením „Venku za každého počasí“ kolem stovky mateřských škol. V Německu vznikla na základě přímých zkušeností zakladatelek Kerstin Jebsen a Petry Jaeger s dánskou koncepcí první oficiálně uznaná lesní mateřská škola se statutem denního zařízení pro předškolní péči ve Flensburgu v roce 1993. Od té doby jsou „Waldkindergarten“ plnohodnotnou variantou ke klasickým mateřským školám, přičemž některé z nich nabízejí kombinovanou formu lesní mateřské školy a tradiční školky, kdy celé dopoledne tráví děti venku v přírodě a odpoledne pak v interiéru školky. Literatura uvádí i soukromou iniciativu ve Wiesbadenu trvající od roku 1968 dodnes.
V současné době v Německu nalezneme okolo 1 000 těchto zařízení a jejich počet stále narůstá. Lesní mateřská škola je již zařazena do systému předškolního vzdělávání, má oporu v legislativě, což znamená i oporu finanční ze strany státu. Tyto instituce existují také ve Švýcarsku i v Kanadě a v souasné době nachází tato myšlenka své příznivce i v Japonsku.

Lesní mateřské školy v Čechách 

O rozvoj a šíření myšlenky lesních mateřských škol v Čechách se výrazně zasazovala nedávno zesnulá paní Emilie Strejková, zakladatelka a po deset let ředitelka pražského ekologického centra Toulcův dvůr. Dne 31.8. 2004 zahájila činnost ekologicky orientované dvoutřídní mateřské školy „Semínko“ při Toulcově dvoře. Zřízení třetí – venkovní – třídy mateřské školy, která by fungovala na principech lesních mateřských škol bylo přes původní nevoli otevřeno v roce 2010. Ve stejném roce vznikla také Asociace lesních mateřských škol, která aktuálně zastupuje kolem 120 lesních MŠ.

Legislativa

Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh s definicí lesní mateřské školy. Definice pomůže chránit lesní mateřské školy v dalších legislativních procesech a umožní  vyjednávat podmínky pro jejich zápis do rejstříku MŠ pod MŠMT. Pro školky se jedná o dlouho očekávaný krok.  
“Ještě před dvěma roky byly lesní MŠ v reálném ohrožení, to by se nyní díky definici ve školském zákoně už stávat nemělo. Konečným cílem je, aby lesní MŠ byly součástí vzdělávacího systému, tak jak je to běžné ve skandinávských zemích a v Německu. Jsme proto rádi za podporu ze strany politiků, odborníků i široké veřejnosti. Pomůže to zejména rodičům, pro které jsou nyní lesní MŠ nedostupné,” vysvětlila předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Schválený pozměňovací návrh poslance Petra Kořenka definuje lesní MŠ jako „školu, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou”. Pro zařazení lesních MŠ do rejstříku jsou ještě potřeba doplnit prováděcí vyhlášky zabývající se např. provozně hygienickými podmínkami, stravováním nebo počtem dětí ve třídě, který je v lesní MŠ nižší.

Co je Asociace lesních MŠ

Asociace sdružuje přes 120 lesních mateřských škol (tzv. lesních klubů) z celé České republiky.  Pro koho tu jsme? Jednoduše by se dalo shrnout, že pro všechny. Na našich webových stránkách najdou informace rodiče, pedagogové i zástupci školek. Naším dlouhodobým záměrem je vytvoření kvalitního prostředí pro rozvoj nových lesních klubů a zlepšování těch stávajících. Věnujeme se vytváření standardů, které mají být vzorem na cestě k ideálům. Každý měsíc připravujeme nové zájemce na náročný proces vytvoření kvalitní lesní mateřské školy. Intezivně komunikujeme se státní správou a snažíme se zlepšit podmínky lesních mateřských škol v rámci legislativy. Vzděláváme a připravujeme spousty kvalitních seminářů a workshopů včetně každoroční letní školy pro pedagogy a mezinárodní konference. Věnujeme se také rozšiřování povědomí o tom, co je dobrá a kvalitní školka pro veřejnost. Jsme tu pro vás – zájemce o lesní mateřské školy.