Lesní klub Budka

Nebojte se poslat děti ven ani za špatného počasí. S dobrou náladou, vhodným oblečením a naší podporou pobyt v přírodě zvládnou a náramně si jej užijí.

Lesní dopoledne

Tady uvítáme děti od 2 do 3,5 let. Scházíme se v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

Mini Budka

Mini Budka je klub pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let. Společně za každého počasí zkoumáme les, tvoříme, hrajeme si a zpíváme.

Lesní klub Budka

Připravujeme děti na cestu, ne cestu pro děti.

V naší Budce, která se od září 2017 usídlila na břehu Záplav, nehnízdí ptáci, ale Lesní klub Budka  – více o lesních klubech a lesních mateřských školách v článku ZDE.

Co se děje v budce

Václavský dožínkový jarmark

Děkujeme za hojnost úrody a společně strávený čas ve středu 25. září na Václavském dožínkovém jarmarku. Zpívali jsme, tančili, odšťavnili a vypili jablečný mošt a...

Mini Budka začíná v říjnu

První setkání proběhne ve středu 2. října 9.30 - 11.30 Pak se uvidíme 16. října, 6. a 20. listopadu, 4. a 18. prosince. Těší se na vás průvodkyně Naďa....

Začínáme čtvrtý rok

2. září 2019 otevíráme vrátka do čtvrtého školního roku

Co je lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola (LMŠ) je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní MŠ kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Děti z LMŠ však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí atp.
Vzdělávání v LMŠ probíhá stejně jako u „klasických“ školek v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.

Proč právě my?

  • vzdělaní průvodci s několikaletou praxí
  • láskyplný a individuální přístup k dětem s pevnými hranicemi
  • heterogenní a malá skupina – max. 16 dětí
  • program vychází z rytmů přírody, z českých tradic a zvyků, zahrnuje i volnou hru, tvoření, výlety, návštěvu výstav, divadel a dalších zajímavých míst
  • podporujeme děti v jejich individualitě, vedeme je k respektování druhých, podporujeme je v samostatnosti
  • naše počínání je v souladu se Standardy kvality Lesních mateřských škol a Etického kodexu pedagoga LMŠ
  • naše pedagogická koncepce odpovídá Rámcově vzdělávacímu programu

Náš tým

Přečtěte si, kdo jsme, co děláme a co máme rádi.

Zázemí

Podrobnosti jak je to s naším zázemí.

Přihláška

Máte zájem? Stačí vyplnit jednoduchou přihlášku.

Share This