Lesní klub

Průvodci dětí v lesním klubu Budka uplatňují láskyplný a individuální přístup k dětem s pevnými hranicemi, podporují děti v jejich individualitě a vedou je k respektování druhých. Skupinka dětí je věkově smíšená. Náš program vychází z rytmů přírody, koloběhu ročních období, českých tradic a zvyků a děti mají dostatek prostoru pro volnou hru. Také tvoříme, kutíme a pracujeme s nářadíme. Několikrát za rok návštívíme výstavu, divadel či jedeme na výlet.

Pedagogická koncepce LK Budka vychází z Rámcově vzdělávacího programu. Jsme členem do Asociace lesních mateřských škol. Naším cílem je naplňovat Standardy kvality Lesních mateřských škol a Etický kodex pedagoga LMŠ.