Ceník LK Budka

Měsíční poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity pro rok 2024/25

4 dny docházky v týdnu  7700 Kč / měsíc
2 dny docházky v týdnu  5500 Kč / měsíc

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety (ze začátku roku vybíráme 500 Kč do fondu) ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Příspěvek na východvě-vzdělávací aktivity se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratný. Náhrady jsou upřesněny v provozním řádu.

Kauce: Při podpisu smlouvy se rodič zavazuje uhradit do 7 dnů od podpisu Smlouvy o zajištění výchovně ‐ vzdělávacích aktivit (dále jen Smlouva) nevratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního příspěvku. Kauce slouží jako jistota za rezervaci místa pro dítě ve vzdělávání. Z uhrazené kauce nevzniká právo na úroky. Nebude-li kauce včas uhrazena, je spolek oprávněn rezervované místo pro dítě uvolnit pro jiné dítě. V případě, že dítě ke vzdělávání nenastoupí, propadá kauce ve prospěch spolku. Pokud dítě k docházce nastoupí, započítává se zaplacená kauce na úhradu příspěvku na vzdělávání za měsíce září 2024 a červen 2025. V případě, že rodič smlouvu vypoví před dohodnutým zahájením poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby v termínu kratším než 2 měsíce, pak kauce propadá Lesnímu klubu Budka, z.s..

 

Měsíční poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity pro rok 2023/24

2 dny docházky v týdnu  5000 Kč / měsíc
4 dny docházky v týdnu  7200 Kč / měsíc

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety (ze začátku roku vybíráme 500 Kč do fondu) ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Příspěvek na východvě-vzdělávací aktivity se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratný. Náhrady jsou upřesněny v provozním řádu.

Kauce: Při podpisu smlouvy se rodič zavazuje uhradit do 7 dnů od podpisu Smlouvy o zajištění výchovně ‐ vzdělávacích aktivit (dále jen Smlouva) nevratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního příspěvku. Kauce slouží jako jistota za rezervaci místa pro dítě ve vzdělávání. Z uhrazené kauce nevzniká právo na úroky. Nebude-li kauce včas uhrazena, je spolek oprávněn rezervované místo pro dítě uvolnit pro jiné dítě. V případě, že dítě ke vzdělávání nenastoupí, propadá kauce ve prospěch spolku. Pokud dítě k docházce nastoupí, započítává se zaplacená kauce na úhradu příspěvku na vzdělávání za měsíce září 2023 a červen 2024. V případě, že rodič smlouvu vypoví před dohodnutým zahájením poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby v termínu kratším než 2 měsíce, pak kauce propadá Lesnímu klubu Budka, z.s..

Poskytujeme slevu 10 % pro druhého sourozence zapsaného na celodenní docházku do Lesního klubu ve škol. roce 2023/24.