Ceník LK Budka

Měsíční poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity pro rok 2022/23

2 dny docházky v týdnu  4400 Kč / měsíc
4 dny docházky v týdnu  5900 Kč / měsíc

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety (ze začátku roku vybíráme 500 Kč do fondu) ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Příspěvek na východvě-vzdělávací aktivity se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratný. Náhrady jsou upřesněny v provozním řádu.

Kauce:
Při podpisu smlouvy se rodič zavazuje uhradit do 7 dnů od podpisu Smlouvy o zajištění výchovně ‐ vzdělávacích aktivit (dále jen Smlouva) nevratnou kauci ve výši 100% měsíčního příspěvku. Kauce slouží jako jistota za rezervaci místa pro dítě ve vzdělávání. Nebude-li kauce včas uhrazena, je spolek oprávněn rezervované místo pro dítě uvolnit pro jiné dítě. V případě, že dítě ke vzdělávání nenastoupí, propadá kauce ve prospěch spolku. Spolek je oprávněn kauci jednostranně započíst na úhradu příspěvků za poslední měsíc šk. roku 2021/2022. V případě, že rodič smlouvu vypoví před dohodnutým zahájením poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby v termínu kratším než 2 měsíce, pak kauce propadá Lesnímu klubu Budka, z.s..

Při přihlašování mají přednost děti s docházkou na 4 dny.

Poskytujeme slevu 10 % pro druhého sourozence zapsaného na celodenní docházku do Lesního klubu ve škol. roce 2022/23.