Den s námi

Příchod dětí 8.10 – 8.50

Přivítání, volná hra a nabídka tvořivých činností.

Ranní kruh 9.10

Pohybové říkanky, písničky, rytmizace, společné naladění se. Povíme si kam půjdeme, co nás ten den čeká a spočítáme se.

Odchod ze zahrady 9.30

Putování na domluvené místo, volná hra, věnujeme se tématu týdne/měsíce.

Svačina 9.50

Odchod do zázemí 11.15

 

Oběd 12.00

hygiena, říkanky, oběd

Příprava na odpočinek 12.30

Hygiena, ukládání menších dětí, úklid a možnost vyzvednout si dítě po obědě.

Odpočinek a relaxace 12.50 – 14.00

Četba, spánek menších dětí, předškolácká příprava, tvořivé činnosti a volná hra.

Svačina 14.30

Volná hra a kutění

Na zahradě, v zimě uvnitř, tvoření, péče o pozemek a zázemí.

Vyzvedávání dětí 15.20 – 15.50