O lesních mateřských školách

Zdroj: www.lesnims.cz

Co je lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola (LMŠ) je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní MŠ kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Děti z LMŠ však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí atp.
Vzdělávání v LMŠ probíhá stejně jako u „klasických“ školek v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.

Historie lesních MŠ

Lesní mateřské školy jsou již několik desetiletí úspěšně provozovány v Dánsku, Německu, Švédsku a v dalších zemích Evropy. Lesní mateřské školy jsou nejčastěji nazývány v němčině „Waldkindergarten“, anglicky pak „outdoor preschool / nature preschool / forest kindergarten“. Počátek historie lesních mateřských škol sahá do 50. let minulého století. První datum a místo založení lesní mateřské školy pochází z Dánska. Za zakladatelku je považována Ella Flatau, matka čtyř dětí, která čas s dětmi trávila pravidelnými výlety do lesa. Brzy se k ní přidali sousedé se svými dětmi a jejich známí. Toto jednoduché řešení zapříčiněné i nedostatkem míst v klasických mateřských školách se rozvinulo v pravidelnou dopolední péči o děti. V roce 1954 vznikla na základě jejich zkušenosti občanská iniciativa sdružující příznivce této myšlenky a byla založena historicky první lesní mateřská škola.

Vznik a rozvoj

V Dánsku je dnes tento způsob předškolní výchovy velmi rozšířený. Ve Švédsku existuje pod označením „Venku za každého počasí“ kolem stovky mateřských škol. V Německu vznikla na základě přímých zkušeností zakladatelek Kerstin Jebsen a Petry Jaeger s dánskou koncepcí první oficiálně uznaná lesní mateřská škola se statutem denního zařízení pro předškolní péči ve Flensburgu v roce 1993. Od té doby jsou „Waldkindergarten“ plnohodnotnou variantou ke klasickým mateřským školám, přičemž některé z nich nabízejí kombinovanou formu lesní mateřské školy a tradiční školky, kdy celé dopoledne tráví děti venku v přírodě a odpoledne pak v interiéru školky. Literatura uvádí i soukromou iniciativu ve Wiesbadenu trvající od roku 1968 dodnes.
V současné době v Německu nalezneme okolo 1 000 těchto zařízení a jejich počet stále narůstá. Lesní mateřská škola je již zařazena do systému předškolního vzdělávání, má oporu v legislativě, což znamená i oporu finanční ze strany státu. Tyto instituce existují také ve Švýcarsku i v Kanadě a v souasné době nachází tato myšlenka své příznivce i v Japonsku.

Lesní mateřské školy v Čechách

O rozvoj a šíření myšlenky lesních mateřských škol v Čechách se výrazně zasazovala nedávno zesnulá paní Emilie Strejková, zakladatelka a po deset let ředitelka pražského ekologického centra Toulcův dvůr. Dne 31.8. 2004 zahájila činnost ekologicky orientované dvoutřídní mateřské školy „Semínko“ při Toulcově dvoře. Zřízení třetí – venkovní – třídy mateřské školy, která by fungovala na principech lesních mateřských škol bylo přes původní nevoli otevřeno v roce 2010. Ve stejném roce vznikla také Asociace lesních mateřských škol, která aktuálně zastupuje kolem 120 lesních MŠ.

Legislativa

Jaký je rozdíl mezi lesní mateřskou školou a lesním klubem?
Lesní mateřská škola je subjekt předškolního vzdělávání přesně popsaný ve školském zákonu a průvodních vyhláškách. Vzdělává děti v prostředí přírody na základě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Plnění ŠVP kontroluje Česká školní inspekce. Mateřská škola musí být zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Je možné v ní plnit tzv. povinnou předškolní docházku. Na chod MŠ přispívá stát (prostřednictvím krajských úřadů) a školkovné placené rodiči, kteří si jej mohou plně odečíst ze základu daně. Kvalitní lesní MŠ plní Standardy kvality LMŠ a LK a mají odpovídající certifikát. ALMŠ je střešní organizací lesních MŠ i lesních klubů.

Lesní klub je subjekt předškolního vzdělávání, který není definován zákonem. Kvalitní lesní kluby plní Standardy kvality ALMŠ a mají odpovídající certifikát a rovněž děti v prostředí přírody na základě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Povinný rok předškolní docházky zde mohou děti plnit v případě, že je rodiče přihlásí do režimu individuálního vzdělávání. Lesní klub bývá hrazen ze soukromých prostředků a platby rodičů nebývají odečitatelné ze základu daně (pozor, není to ve 100% případů).

Co je Asociace lesních MŠ

Asociace sdružuje přes 120 lesních mateřských škol (tzv. lesních klubů) z celé České republiky.  Pro koho tu jsme? Jednoduše by se dalo shrnout, že pro všechny. Na našich webových stránkách najdou informace rodiče, pedagogové i zástupci školek. Naším dlouhodobým záměrem je vytvoření kvalitního prostředí pro rozvoj nových lesních klubů a zlepšování těch stávajících. Věnujeme se vytváření standardů, které mají být vzorem na cestě k ideálům. Každý měsíc připravujeme nové zájemce na náročný proces vytvoření kvalitní lesní mateřské školy. Intezivně komunikujeme se státní správou a snažíme se zlepšit podmínky lesních mateřských škol v rámci legislativy. Vzděláváme a připravujeme spousty kvalitních seminářů a workshopů včetně každoroční letní školy pro pedagogy a mezinárodní konference. Věnujeme se také rozšiřování povědomí o tom, co je dobrá a kvalitní školka pro veřejnost. Jsme tu pro vás – zájemce o lesní mateřské školy.