Lesní klub

Průvodci dětí v lesním klubu Budka Kladno jsou vzdělaní lektoři s tříletou zkušeností s vedením lesního klubu. Uplatňují láskyplný a individuální přístup k dětem s pevnými hranicemi. Průvodci podporují děti v jejich individualitě, ale také je vedou k respektování druhých. Skupinka maximálně 16 dětí bude věkově smíšená. Program LK vychází z rytmů přírody, koloběhu ročních období, českých tradic a zvyků, ale zahrnuje i volnou hru, tvoření, výlety, návštěvu výstav, divadel, farem a dalších zajímavých míst.

Pedagogická koncepce LK vychází z Rámcově vzdělávacího programu. Jsme členem do Asociace lesních mateřských škol. Naším cílem je naplňovat Standardy kvality Lesních mateřských škol a Etický kodex pedagoga LMŠ.