Ceník LK Budka

Měsíční poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity pro rok 2020/21

2 dny docházky v týdnu  3400 Kč / měsíc
4 dny docházky v týdnu  5400 Kč / měsíc

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety (ze začátku roku vybíráme 500 Kč do fondu) ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Příspěvek na východvě-vzdělávací aktivity se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratný. Náhrady jsou upřesněny v provozním řádu.

Kauce:
Při podpisu smlouvy se rodič zavazuje uhradit nejpozději při podpisu Smlouvy o zajištění výchovně ‐ vzdělávacích aktivit (dále jen Smlouva) nevratnou kauci ve výši 50% měsíčního příspěvku. Pokud rodič neuhradí včas kauci, je Lesní klub Budka oprávněn na místo dítěte dle Smlouvy přijmout jiné dítě a/nebo odstoupit od Smlouvy. V případě, že dítě řádně a včas nastoupí na výchovně ‐ vzdělávací služby a absolvuje alespoň jeden měsíc výchovně ‐ vzdělávacích služeb podle Smlouvy, pak se zaplacená kauce započítává na příspěvek na výchovně ‐ vzdělávací služby. V případě, že rodič smlouvu vypoví před dohodnutým zahájením poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby v termínu kratším než 1 měsíc nebo v průběhu prvního měsíce poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby, pak kauce propadá Lesnímu klubu Budka.

Při přihlašování mají přednost děti s docházkou na 4 dny.

Poskytujeme slevu 30 % pro druhého sourozence zapsaného na celodenní docházku do Lesního klubu ve škol. roce 2020/21.


Měsíční poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity pro rok 2019/20

2 dny docházky v týdnu  3400 Kč / měsíc
4 dny docházky v týdnu  5400 Kč / měsíc

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety (ze začátku roku vybíráme 500 Kč do fondu) ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Školné se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratné. Náhrady jsou upřesněny v provozním řádu.

Kauce:
Při podpisu smlouvy se rodič zavazuje uhradit nejpozději při podpisu Smlouvy o zajištění výchovně ‐ vzdělávacích aktivit (dále jen Smlouva) nevratnou kauci ve výši 1 000,‐ Kč. Pokud rodič neuhradí včas kauci, je Lesní klub Budka oprávněn na místo dítěte dle Smlouvy přijmout jiné dítě a/nebo odstoupit od Smlouvy. V případě, že dítě řádně a včas nastoupí na výchovně ‐ vzdělávací služby a absolvuje alespoň jeden měsíc výchovně ‐ vzdělávacích služeb podle Smlouvy, pak se zaplacená kauce započítává na příspěvek na výchovně ‐ vzdělávací služby. V případě, že rodič smlouvu vypoví před dohodnutým zahájením poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby v termínu kratším než 1 měsíc nebo v průběhu prvního měsíce poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby, pak kauce propadá Lesnímu klubu Budka.

Při přihlašování mají přednost děti s docházkou na 4 dny.

Poskytujeme slevu 30 % pro druhého sourozence zapsaného na celodenní docházku do Lesního klubu ve škol. roce 2019/20.