Přednáška Školka v lese

29. 11. 2016 od 18.00

Ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně Vás zveme na přednášku Školka v lese, která se koná v úterý 29. 11. 2016 od 18:00 v prostorách vědecké knihovny, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno. Vstup zdarma.

Lesní mateřské školy začaly v Čechách a na Moravě zapouštět kořínky zhruba před osmi lety, na základě inspirace ze sousedního Německa a Skandinávských zemí. Hnutí vzniklo zdola, z vůle ročičů a malého počtu pedagogů, kteří byli dlouhodobě nespokojení se stavem vzdělávacího systému. Dalo by se říct, že vlna vzniku lesních školek je součástí celosvětového hnutí „grassroot movement“ – zpátky ke kořenům. První školky byly neoficiální, komunitní aktivity. Kolem roku 2009 vznikly první školky zřizované neziskovkami. Dnes jich je přes 150, v novele školského zákona je definice lesní mateřské školy a lesní školky mají namířeno do rejstříku MŠMT.

Co je to lesní mateřská škola a co není? Jaká je charakteristika vzdělávacího přístupu a proč se stal u nás tak populárním? Jaké místo má v programu LMŠ volná hra a jaký je přínos vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou?

Lektorka Johana Passerin působí v lesních MŠ již 6.let. Je průvodkyní, mentorkou, lektorkou a členkou rady ALMŠ .