Beseda o lesních školkách

24. května 2018 od 17.00
Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem o vzdělávání v přírodě na besedu nejen o lesních školkách.

Lesní mateřské školy začaly v Čechách a na Moravě zapouštět kořínky zhruba před devíti lety, na základě inspirace ze sousedního Německa a Skandinávských zemí. Hnutí vzniklo zdola, z vůle ročičů a malého počtu pedagogů, kteří byli dlouhodobě nespokojení se stavem vzdělávacího systému. První školky byly neoficiální, komunitní aktivity. Kolem roku 2009 vznikly první školky zřizované neziskovkami. Dnes jich je přes 120.

Co je to lesní mateřská škola a co je lesní klub? Jaké místo má v programu volná hra a jaký je přínos vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou?

Jak to chodí v Lesním klubu Budka Kladno?

Těší se na vás průvodkyně Terka M. a Naďa a koordinátorka Terka W.