Lesní dopoledne

Lesní dopoledne je vhodné pro děti od 2 do 3,5 let. Scházíme se dvakrát týdně na tři hodiny dopoledne. Malý kolektiv dětí se bude pomalu seznamovat s tím, jak to chodí v lesní školce. Láskyplný a individuální přístup průvodců zajistí to, aby se u nás děti cítily dobře. Dopoledne je vhodné především pro děti, které plánujete později zapsat do Lesního klubu. Lesní dopoledne probíhá v rámci Lesního klubu, přináší to mnoho pozitiv. Malí se učí od starších, ti o ně často rádi pečují a pomáhají jim.

Budeme zažívat přírodu všemi smysly a naučíme se větší samostatnosti.

Jak děti obléknout a co jim dát do batůžku najdete tady

Ve školním roce 2022/23 bude dopolední docházka umožněna pouze jako adaptace k docházce do lesního klubu po dobu 1-2 měsíců, nebo v případě nenaplnění kapacity Lesního klubu.

Sraz je na zahradě zázemí v Srbech viz mapa.

Ceny pro šk. rok 2022/2023

docházka út a čt 9 – 12  3800 Kč / měsíc
docházka út a čt nebo po a st 8.15 – 12.45  4000 Kč / měsíc

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety (ze začátku roku vybíráme 500 Kč do fondu) ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Příspěvek na východvě – vzdělávací aktivity se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratný. Náhrady jsou upřesněny v provozním řádu.

Kauce:
Při podpisu přihlášky se rodič zavazuje uhradit nevratnou kauci ve výši 50% měsíčního příspěvku. Pokud rodič neuhradí včas kauci, je Lesní klub Budka oprávněn na místo dítěte přijmout jiné dítě. V případě, že dítě řádně a včas nastoupí na výchovně ‐ vzdělávací služby a absolvuje alespoň jeden měsíc výchovně ‐ vzdělávacích služeb, pak se zaplacená kauce započítává na příspěvek na výchovně ‐ vzdělávací služby. V případě, že rodič přihlášku vypoví před dohodnutým zahájením poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby v termínu kratším než 1 měsíc nebo v průběhu prvního měsíce poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby, pak kauce propadá Lesnímu klubu Budka.