Lesní dopoledne

Lesní dopoledne je vhodné pro děti od 2 do 3,5 let. Scházíme se dvakrát týdně na tři hodiny dopoledne. Malý kolektiv dětí se bude pomalu seznamovat s tím, jak to chodí v lesní školce. Láskyplný a individuální přístup průvodců zajistí to, aby se u nás děti cítily dobře. Dopoledne je vhodné především pro děti, které plánujete později zapsat do Lesního klubu. Lesní dopoledne probíhá v rámci Lesního klubu, přináší to mnoho pozitiv. Malí se učí od starších, ti o ně často rádi pečují a pomáhají jim.

Budeme zažívat přírodu všemi smysly a naučíme se větší samostatnosti.

Jak děti obléknout a co jim dát do batůžku najdete tady

Ve školním roce 2024/25 bude dopolední docházka umožněna pouze jako adaptace k docházce do lesního klubu po dobu 1-2 měsíců, nebo v případě nenaplnění kapacity Lesního klubu.

Sraz je na zahradě zázemí v Srbech viz mapa.

Cena pro šk. rok 2023/2024

 2 dopoledne v týdnu 4800 Kč / měsíc

Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety (ze začátku roku vybíráme 500 Kč do fondu) ani stravné.
Stravu zajišťují dětem rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Příspěvek na východvě – vzdělávací aktivity se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratný. Náhrady jsou upřesněny v provozním řádu.

Kauce: Při podpisu smlouvy se rodič zavazuje uhradit do 7 dnů od podpisu Smlouvy o zajištění výchovně ‐ vzdělávacích aktivit (dále jen Smlouva) nevratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního příspěvku. Kauce slouží jako jistota za rezervaci místa pro dítě ve vzdělávání. Z uhrazené kauce nevzniká právo na úroky. Nebude-li kauce včas uhrazena, je spolek oprávněn rezervované místo pro dítě uvolnit pro jiné dítě. V případě, že dítě ke vzdělávání nenastoupí, propadá kauce ve prospěch spolku. Pokud dítě k docházce nastoupí, započítává se zaplacená kauce na úhradu příspěvku na vzdělávání za měsíce září 2023 a červen 2024. V případě, že rodič smlouvu vypoví před dohodnutým zahájením poskytování výchovně ‐ vzdělávací služby v termínu kratším než 2 měsíce, pak kauce propadá Lesnímu klubu Budka, z.s..