Přípravný týden – dobře jsme jedly, chodily na procházky, hodně jsme mluvily a pracovaly, večer se smály u her a po závěrečném úklidu došlo po deštivém týdnu, díky větru a slunci, i na hamaku pod dubem, který máme také v logu školky
🌳💚🌳💚🌳💚🌳💚🌳💚🌳💚🌳💚🌳💚🌳💚
Díky Budka týmu za spolupráci a spolubytí a Martině za možnost pronájmu chalupy Sušárny.