Václavský dožívkový jarmark

Děkujeme za hojnost úrody a společně strávený čas ve středu 25. září na Václavském dožínkovém jarmarku.

Zpívali jsme, tančili, odšťavnili a vypili jablečný mošt a okurkovou šťávu, poseděli u ohně, popovídali si a snědli mnoho dobrot.